Efteruddannelse

Inspirations-kursus for STX/HTX undervisere i biotek/kemi

 

Med fokus på hvordan emnet kan indgå meningsfuldt i kemi- og/eller bioteknologi-undervisningen, startes med at præsentere noget baggrunds-viden, for at motivere hvorfor emnet er så spændende og relevant, både ud fra en samfundsmæssigt såvel som en kemisk/bioteknologiske fagspecifik vinkel.

I løbet af forløbet diskuteres eksperimentelle øvelser, der potentielt kan indgå i den daglige undervisning, eller i elevernes individuelle projekt-forløb. Der inviteres til diskussion og brainstorming omkring hvorledes emne-området, helt konkret, kan blive tilgængeligt, meningsfuldt, vedkommende og relevant at benytte i en hektisk undervisnings-dagligdag.

En del af det faglige baggrunds-materiale er præsenteret i en række indlæg på vidensbloggen; www.tekstilbiologi.dk.

Eksempler på emner der vil blive præsenteret

  • “Miljøbelastning ved tøj-produktion og -brug“
  • “Tøjets molekyler; Proteiner, kulhydrater, fossilt- og biobaserede syntetiske polymerer”
  • “Er naturfibre miljøvenlige?”
  • “Bioplastik til tekstil og påklædning”
  • “Fremtidens innovative materialer; skal vi til at gå i tøj af fiskeskæl, sko af rekombinant mælkeprotein, solbriller af ko-kasser og undertøj af luft-forurening..?”

Kurset henvender sig som udgangspunkt til STX og HTX undervisere i kemi, biotek, biologi, teknologi og design. Kursus-længde kan tilpasses til at vare fra 3 timer, til at strække sig over flere dage, der også inkluderer praktisk/ eksperimentelt arbejde, eller til at forløbe over en længere tidsperiode, hvori indgår sparring i forhold til projekt- og undervisnings-opgaver.