ET HELT TON GODE GRUNDE TIL KUN AT SHOPPE YNDLINGSTØJ

Rachel har udgivet en bog; en særdeles fin og tankevækkende bog.

Bogen tager fat i et overordentlig vigtigt og stadig mere presserende emne. -ved at kaste sig direkte ud i det. -Og ved at tage fat om “nældens rod”, et af de steder hvor det er allermest tydeligt, at der er et eller andet helt galt.. Den givet et særdeles kærkomment indblik i den branche, der håndterer og sorterer det tøj og tekstil, vi kasserer.

Hvad skal verden stille op med alt det tøj, der produceres? Og som bruges alt for lidt og kasseres alt for hurtigt? Hvordan får vi skruet ned for det fuldstændig overophedede tøj-forbrug, som fast-fashion industrien er “lykkedes” med at få skabt?

At Rachel er grafisk effen lader sig ikke skjule; Lækre illustrationer i kombination med ganske ærlige fotos af den process, der beskrives; sortering og vurdering af et helt ton kasseret tekstil.

Bogen anbefales til alle, der ønsker et indblik i den verden, der håndterer det tøj, der kasseres. Og til folk der arbejder med bæredygtigheds-aspekter ved forbrug, tøj og tekstil. Ja, vel egentlig bare til alle folk, som interesserede sig for enten tøj eller klodens tilstand, eller måske endda begge dele…?

Jeg tænker at bogen så fint vil kunne finde anvendelse i undervisning. Enten i sig selv, eller i kombination med at lade Rachel selv møde op og præsentere projektet. -I folkeskolen, ved ungdomsuddannelse, ved seminarier, ved design-skoler…
Jeg håber at bogen kan være med til at øge bevidstheden og vække handlekraft blandt ganske almindelige mennesker, der måske slet ikke er bevidste om problemets omfang…? Handlekraft, der er helt nødvendig, for at vi alle kan komme i gang med at “MAKE THAT CHANGE” (Citat: Rachel Kollerup), som er så stadigt mere nødvendig, og som Rachel har arbejdet så målrettet og utrætteligt for igennem efterhånden ganske mange år. At den kan være med til at skubbe på at vi kommer igang med at se os selv i øjnene… og at den kan bidrage til at vi begynder at se med nye øjne på os selv og vore egne vaner, adfærd og tankemåder. -At bogen kan være med til at MAKE THAT CHANGE i forhold til en generelt lidt for “laissez-affair”-holdning til tøj, og for at det faktisk kan begynde at rykke noget, i forhold til at få gjort noget ved problemet; noget der batter!

Ud over at være informativ og tankevækkende, er bogen eksemplarisk på et andet overordentligt vigtigt område; at utraditionelle og nytænkende samarbejde på tværs at brancher, kulturer og fag er ikke bare nødvendigt, men også muligt. I dette tilfælde et samarbejde mellem tøj-indsamleren, Sten Trasborg og tøjdesigneren Rachel Kollerup; Steen Trasborg, hvis firma gennem dekader har beskæftiget sig med indsamling og sortering af tekstil og tøj. Og som på daglig basis er vidne til de stadig større mængder af lavværdi-tekstil, der kasseres. Stor cadeau for initiativet til at få igangsat dette samarbejds- og kommunikations-projekt, og for at være kommet så godt fra start.

Bogen koster 149, og kan købes via dette linkRachels webside.

Leave a Comment