Undersøgelser/rapporter

Formålet med denne side er at samle rapporter og undersøgelser, omhandlende bæredygtighed og tekstiler. Jeg modtager meget gerne information om materiale, som endnu ikke er her på siden.

2019 Environmental impact of cellulose carbamatefibers from chemically recycled cotton

2019 Environmental impact of the textile and clothing industry – What consumers need to know

2018 Environmental assessment of end-of-life textiles in Denmark

2017 Life Cycle Assessment and Release Studies for 15 Nanosilver-Enabled Consumer Products- Investigating Hotspots and Patterns of Contribution

2017 EXECUTIVE SUMMARY Life Cycle Assessment Comparing Ten Sources of Manmade Cellulose Fiber

2017 The life cycle assessment of cellulose pulp from waste cotton via the SaXcellTM process.

2016 Lokal Hampproduktion

2016 Levis Open Source: Water Innovation

2015 Environmental assessment of Swedish fashion consumption

2015 Norden – velklædt i et rent miljø

2014 Survey and health and environmental assessments of biocidal active substances in clothing

2014 Environmental Improvement Potential of textiles (IMPRO Textiles)

2013 Tekstile genanvendelsespotentialer

2012 Forundersøgelse vedr. etablering af tekstilmølle i Danmark

2011 An examination of silver nanoparticles in socks using screening-level life cycle assessment

2011 Assessment of impacts of options to reduce the use of single-use plastic carrier bags

2011 Life cycle assessment of supermarket carrier bags: a review of the bags available in 2006

2011 Kortlægning af kemiske stoffer i tekstiler

2007 EDIPTEX – Environmental assessment of textiles

2000 Vejen til bedre miljø ved produktion af tekstiler

1999 Renere teknologi i tekstil- og beklædningsindustrien

 

Leave a Comment