wet spinning fremstillingsmetode

Præsenteret populært på amerikansk webside

Typical Wet-spinning solvents and Coagulants.

(nedenstående er formentlig ikke just letforståeligt… Bær over med mig, jeg er selv igang med den proces det er at forstå hvad det hele handler om!)

“Wet spinning” er den mest komplekse af spindeteknikkerne. Nogle “wet spinning processor kræver at polymer-opløsningen skal holdes over eller under omgivelsernes temperatur, og derfor bruges varmevekslere (heat exchanger). Spinnereterne nedsænkes i kar, der indeholder koagulations-væsken, i hvilken filamentet presses ud i (extruderes). Presse-retningen kan variere fra vertikal opad til horisontal. Spinnereterne der anvendes kommercielt til wet spinning kan have op til 2,000 huller. Den konventionelle wet spinning proces er dog stadig den langsomste af spindeprocesserne med en opvindings-hastighed på ca. 150 m/min.

Denne proces er baseret alene på precipitering (udfældning), uden kemisk regenerering. Solventen (opløsningsmidlet) diffunderer ud af extrudatet (polymer-materialet, der presses ud i koagulerings-opløsningen), og en ikke-solvent diffunderer fra badet ind i extrudatet. Polymer-materialet starter med at precipitere som en gel på overfladen mellem extrudat og koagulerings-opløsningen, men precipiterer efterhånden også indadtil i extrudated. Selve koaguleringsraten har stor indflydelse på gel strukturen og de endelige fiber strukturer. Proces-variablerne er; koncentration og temperatur af spinde-opløsningen, komposition, koncentration og temperatur i spindebadet, og strækket der påføres den dannede fibre, under spindingen. Disse betingelser sænker temperaturen i spindebadet, og mindsker strækket under spindingen. Derved opnåes øget ensartethed og øget ensrettethed (orientability) i den efterfølgende stræk- og træk proces, og derved også til bedre fiber elasticitet (tensile properties). Spindebadet kan indeholde små mængder af modificerende stoffer der kan øge ensartetheden af det spundne garn.

Det koagulerede fiberfilament dirigeres efterfølgende til nogle ruller, med henblik på fiber-opsamling. Proces-trinnene efter selve koaguleringen varierer afhængig af produkt, men inkluderer typisk vask, stræk, finish application, tørring, krympning, kontrolleret afspænding og klipning for “staple fiber” produkter.

Ovnestående er direkte oversat fra en engelsk webside om “procession by wet spinning”

Reference: Kroschwitz, Jacqueline I. Encyclopedia of Polymer Science and Engineering. Second Edition, Vol. 6. John Wiley & Sons. New York. 1986 pp. 812-815.

Leave a Comment